Bauerfeind Sports

Knee Support

 

德國原廠運動護膝

推廣價格

680/pcs

 

   
 

 
 

 

 
     
 
 

 

 

 

設有得分王 籃板王 助攻王 偷波王 三分王5個個人獎項

(個人數據在完季後需進二次覆核確認,

所以個人獎項將會在下季第一場頒發)

*除三分王計總累積數外,其餘4項個人獎項均按場均計算

(出席率必需 >70%)